WzA?r umowy o poA?yczkAi??

Kiedy zastanawiamy siAi?? nad zaciAi??gniAi??ciem zobowiAi??zania w postaci poA?yczki pozabankowej, na pewno niejednokrotnie przez myAi??l przechodzi nam umowa z poA?yczkodawcAi??. KaA?dy chce jak najlepiej dla siebie i nie chce zostaAi?? oszukany, tylko dlatego, A?e coAi?? zostaAi??o napisane drobnym druczkiem. Dzieje siAi?? tak dlatego, A?e wiAi??kszoAi??Ai?? osA?b obawia siAi?? specjalistycznego
i niezrozumiaAi??ego jAi??zyka, a co gorsza ai??i?? czAi??Ai??Ai?? z nich w ogA?le nie czyta umA?w, ktA?re podpisuje.

Umowa o poA?yczkAi?? zawarta pomiAi??dzy klientem (zwanym poA?yczkobiorcAi??), a firmAi?? poA?yczkowAi?? (poA?yczkodawcAi??), to jeden z najwaA?niejszych dokumentA?w, jaki naleA?y podpisaAi?? przy braniu poA?yczki. CzAi??sto umowy takie sAi?? pisane skomplikowanym jAi??zykiem, przez co sAi?? niezrozumiaAi??e dla przeciAi??tnego Kowalskiego.

W umowie muszAi?? zostaAi?? zawarte wszystkie informacje dotyczAi??ce warunkA?w udzielania takiej poA?yczki. Ponadto umowa jest dokumentem prawnym, przez co obie strony mogAi?? domagaAi?? siAi?? na jej podstawie speAi??nienia warunkA?w za pomocAi?? drogi sAi??dowej.

Co musi byAi?? zawarte w umowie o poA?yczkAi??:

 • numer umowy
 • strony, ktA?re zawierajAi?? umowAi??
 • data zawarcia umowy
 • definicje
 • przedmiot umowy
 • obowiAi??zki poA?yczkobiorcy
 • warunki udzielenia poA?yczki
 • tryb rejestracji poA?yczkodawcy
 • wniosek o udzielenie poA?yczki
 • kwota poA?yczki oraz warunki spAi??aty
 • indywidualnie uzgodnione warunki poA?yczki


PowyA?sze pozycje sAi?? przykAi??adowymi kwestiami, ktA?re powinny zostaAi?? zawarte w podstawowej umowie pomiAi??dzy poA?yczkodawcAi??, a poA?yczkobiorcAi??. W wiAi??kszoAi??ci przypadkA?w, firmy poA?yczkowe zamieszczajAi?? wzory umowy na swoich stronach internetowych. Wystarczy wejAi??Ai?? na stronAi?? internetowAi?? konkretnej firmy i pobraAi?? zaAi??Ai??cznik ze wzorem umowy.

Bardzo waA?ne ai??i?? przed ostatecznym podpisaniem umowy z poA?yczkodawcAi?? naleA?y bardzo dokAi??adnie przeczytaAi?? wszystkie warunki umowy. JeAi??li tylko coAi?? wydaje siAi?? niejasne, zawsze klient ma prawo do tego, aby prosiAi?? o wyjaAi??nienie. NaleA?y byAi?? w 100 % pewnym tego, co siAi?? podpisuje.

WzA?r umowy o poA?yczkAi??
Oceń stronę

Tagi:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
DESIGN: INFORD.eu