PoA?yczka w Filarum czy Vivus?

Czy zaciAi??gniAi??cie poA?yczki siAi?? opAi??aca? Zastanawiasz siAi??, jak duA?o naleA?y zapAi??aciAi?? za chwilA?wkAi??? JeAi??li interesuje CiAi?? to, gdzie i czy w ogA?le warto poA?yczaAi??, to warto zapoznaAi?? siAi?? z treAi??ciAi?? tego bloga.

W tym artykule porA?wnane zostanAi?? dwie chwilA?wki w dobrze znanych firmach pozabankowych.

CzAi??sto sAi??yszy siAi?? opinie na temat chwilA?wek, jako Ai??atwych pieniAi??dzy dla osA?b z problemami. Ale czy tak jest naprawdAi???

Z pewnoAi??ciAi?? sAi?? one Ai??atwiej dostAi??pne, poniewaA? wiAi??kszoAi??Ai?? firm pozabankowych jest regulowanych innym prawem, niA? tradycyjne banki, stAi??d zapewne wziAi??Ai?? siAi?? ten stereotyp. Jednak warto zastanowiAi?? siAi?? nad tym, czy jest to taka Ai??atwa kasa, przeanalizowaAi?? wady i zalety poszczegA?lnych ofert. PrzecieA? kaA?dy, kto chce wziAi??Ai?? chwilA?wkAi?? ma do tego prawo i w jego interesie leA?y, aby tAi?? decyzjAi?? podjAi??Ai?? Ai??wiadomie.

DziAi?? pod uwagAi?? weA?miemy dwie poA?yczki ai??i?? Vivus oraz Filarum.

ChwilA?wka w Vivus

Pierwsza chwilA?wka w Vivus jest darmowa, to znaczy, A?e klient nie jest naraA?ony na dodatkowe koszty. Maksymalna kwota darmowej pierwszej poA?yczki w tej firmie wynosi 1Ai??600 zAi??. i moA?na jAi?? poA?yczyAi?? na okres 30 dni.

KaA?da kolejna poA?yczka gotA?wkowa w Vivus jest oprocentowana. Maksymalna kwota kolejnych poA?yczek wynosi 5Ai??000 zAi??. PoA?yczajAi??c kwotAi?? 3Ai??000 zAi??. trzeba doliczyAi?? 420 zAi??. opAi??at.

ChwilA?wka w Filarum

Dla porA?wnania przeanalizujmy poA?yczkAi?? gotA?wkowAi?? w Filarum. Firma ta rA?wnieA? oferuje pierwszAi?? poA?yczkAi?? za darmo. JednakA?e rA?A?ni siAi?? ona od poprzedniej oferty tym, A?e jest niA?sza. JakAi?? kwotAi?? moA?na poA?yczyAi?? w Filarum za darmo? Kwota, za ktA?rAi?? nie zapAi??acisz nic, jest rA?wna 1000 zAi??. To 600 zAi??. mniej w porA?wnaniu do darmowej oferty Vivus.

Oferty kolejnych poA?yczek w Filarum rA?wnieA? rA?A?niAi?? siAi?? od konkurencji. Maksymalna kwota chwilA?wki w Filarum to 3000 zAi??. PoA?yczajAi??c tAi?? kwotAi??, musimy za niAi?? zapAi??aciAi?? 799,50zAi??., co stanowi prawie dwukrotnoAi??Ai?? tego, co w konkurencyjnej firmie. Na stronie opinie o filarumAi??sprawdzisz opnie klientA?w tej firmy.

WyraA?nie widaAi??, A?e oferty poA?yczek mogAi?? rA?A?niAi?? siAi?? od siebie znaczAi??co. WedAi??ug tej analizy, jasno moA?na stwierdziAi??, A?e poA?yczka w Vivus jest zdecydowanie bardziej opAi??acalna, niA? ta, ktA?rAi?? oferuje Filarum. JednakA?e analiza ta uwzglAi??dnia wyAi??Ai??cznie koszty samej poA?yczki.

Przed podjAi??ciem decyzji naleA?y przekalkulowaAi??, czy konkretna poA?yczka jest na miarAi?? naszych moA?liwoAi??ci, gdyA? kaA?da pochopna decyzja moA?e powodowaAi?? wiAi??ksze problemy finansowe. WiAi??cej informacji o Filarum na stronieAi??https://www.filarum.pl/

PoA?yczka w Filarum czy Vivus?
4 (80%) 2 votes

Tagi:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
DESIGN: INFORD.eu